Reading Spinner là ứng dụng Android giúp các em nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh qua hoạt động xoay bánh xe tìm câu hỏi.

Ứng dụng có thể được các bố, mẹ dùng cho con mình sau khi bé đọc xong 1 câu truyện tiếng Anh hoặc được sử dụng trong các hoạt động học tập của Nhóm, của Lớp…

Hiện tại phiên bản Reading Spinner – 1.0 có 8 câu hỏi:

1. Who is your favorite character? Why?
2. What do you think will happen next?
3. Can you think of another ending to this story?
4. If you could ask the author anything what would you ask?
5. Is there anything about the story that you didn’t enjoy?
6. What was your favorite part of the story? Why?
7. Would you read this story again? Why or why not?
8. What 3 words best describe the main character?

Các bạn đóng góp thêm để mình hoàn thiện cho các phiên bản tiếp theo nhé!

291 total views, 9 views today

Facebook Comments